BLM Audyt & Podatki

Usługi

AUDYT

 • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • przegląd ksiąg rachunkowych
 • badanie planów przekształcenia, połączenia jednostek gospodarczych
 • bieżące doradztwo rachunkowe
 • analiza finansowa „Due Diligence” – audyt inwestycyjny
 • wycena przedsiębiorstw
 • doradztwo przy zastosowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
 • sporządzanie lub weryfikacja pakietów konsolidacyjnych
 • usługi szkoleniowe
 
DORADZTWO PODATKOWE

 • usługi stałego nadzoru podatkowego
 • przeglądy podatkowe
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • polityka cen transferowych
OUTSOURCING KSIĘGOWY

 • księgi rachunkowe
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • kadry i płace
 • sprawozdawczość zarządcza