BLM Audyt & Podatki

Strona główna

 
KONTAKT

BLM Audyt & Podatki Sp. z o.o.
biuro@blmaudyt.pl

Siedziba
ul. StrzelcówBytomskich  236B/5
41-933 Bytom
 
 
 
 


Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000354801 REGON: 241572416 NIP: 6262970091 KONTO NR: 66 2340 0009 0460 0000 0104